Счетоводни Услуги
 
Временна мярка за покриване на наложителни разходи (TONK)

Временна мярка за покриване на наложителни разходи (TONK)

Считано от 1 октомври 2021 г. кабинетът прекратява изплащането на средства по следните мерки: временната кризисна мярка за подкрепа на заетостта (NOW), мярката за покриване на постоянните разходи (TVL), временната мярка за подкрепа на самонаети предприемачи (Tozo) и временната мярка за покриване на наложителни разходи (TONK). Някои специфични мерки обаче остават в сила и през четвъртото тримесечие на годината. За повече информация, прочетете информационния бюлетин.

Ако доходите Ви са намалели значително в резултат от кризата с Корона вируса и поради тази причина вече не сте в състояние да покривате наложителните си разходи, като разходите по жилището например, можете да се възползвате от временната мярка за покриване на наложителни разходи (TONK). Тя е базирана на „извънредна помощ“ и е налична от м. март или може да бъде поискана в близко бъдеще. Това е различно за различните общини. Помощите по тази мярка могат да бъдат поискани със задна дата от 1 януари 2021 г.

Получаване на TONK

Подаването на заявление за получаване на TONK става на интернет страницата на Вашата община. Там ще намерите следната информация:

 • от кога можете да подадете заявление за получаване на TONK;

 • заявлението;

 • разяснения как става подаването на заявлението;

 • обща информация за TONK;

Условия за получаване на TONK

За да бъдете одобрени за TONK, трябва да отговаряте на следните условия:

 • да сте на възраст от поне 18 години;

 • да сте загубили значителен размер от Вашите доходи в следствие на кризата с Корона вируса;

 • да не сте в състояние да плащате разходите по домакинството си или разходите за Вашия имот;

 • дори и останалите финансови помощи, които получавате като например надбавки от Изпълнителния институт за социално осигуряване на трудещите се или обезщетения за безработица, да не Ви стигат да покривате разходите по жилището си.

Мярката TONK се прилага от общините

Тази мярка се прилага от Вашата община. Това означава, че:

 • Общините определят целевата група и размера на обезщетението, защото те са в състояние най-добре да преценят какви са специфичните нужди в тяхната община.

 • Вашата община проверява дали определено домакинство разполага с недостатъчно средства, за да покрива разходите си, и преценява кои от тези разходи може да компенсира.

 • Вашата община определя какъв трябва да е максималният размер на Вашите доходи, за да можете да кандидатствате за мярката TONK.

 • Вашата община може да наложи допълнителни условия. Поискайте информация от общината.

 • След това Вашата община ще определи размера на мярката TONK за всеки кандидат поотделно.

Примери за разходи за жилище

 • наем или ипотека;

 • разходи за електричество, газ и вода;

 • разходи за поддръжка;

 • общински данъци.

Попитайте във Вашата община кои разходи се покриват от мярката TONK, защото е възможно да има разлики между различните общини.

Доходи, които не се вземат предвид при решението за отпускане на мярката TONK:

TONK като безвъзмездна мярка или заем

В повечето случаи средствата по мярката TONK са безвъзмездни. В определени случаи обаче общината може да реши те да бъдат отпуснати под формата на заем. В такъв случай ще трябва да ги връщате на по-късен етап. Това може да стане например, ако знаете, че в близко бъдеще очаквате да получите голяма сума. Повече информация в тази връзка ще намерите на интернет страницата на Вашата община.

Период, за който ще получавате средства по мярката TONK

Можете да подадете заявление за получаване на средства по мярката TONK за не повече от 9 месеца, а именно: от 1 януари 2021 г. до 30 септември 2021 г. включително. Заявлението може да бъде подадено и със задна дата. Така например през м. април 2021 г. можете да подадете заявление за получаване на средства по мярката TONK за месеците януари, февруари, март, април и май 2021 г. Средства по мярката TONK се отпускат само за месеците, за които имате истинска нужда от помощ.

Повече информация за предприемачи и общини за мярката TONK

[siteorigin_widget class=“Graphene_Sidebar“][/siteorigin_widget]