Аз съм самонаето лице. Осигурен ли съм?

Работейки като самоосигуряващо се лице сте осигурени едиствено за старост или Algemene Ouderdomswet (AOW). За всички останали лични и фирмени осигуровки трябва сами да се застраховате – например осигуровка за болест, за инвалидност, за пенсия и други. Тоест те са доброволни, когато не сте на заплата.

Осигуровка при невъзможност да се осъществява дейност
Като самоосигуряващо се лице (независим предприемач) е необходимо сами да се погрижите за финансовото си осигуряване в случай на болест, инвалидност, пенсия. Това става като:

• Си осигурите собствен резерв;
• Като си направите застраховка за инвалидност;
• Като си направите допълнителна доброволна здравна застраховка (Ziektewetverzekering) и/или WIA застраховка към Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Ако застрахователят прецени, че професията ви попада в рискова група по отношение на трудова злополука може да ви предложи възможност да избирате, между:

• Застраховка с изключване на някои клаузи от застрахователната полица;
• Застраховка с по-висока месечна вноска.

В някой случаи може да се иска алтернативна застраховка.

Доброволни осигуровки към UWV

Каква организация е UWV? UWV е организация към Министерството на социалните грижи в Холандия и определя правилата за задължително осигуряване на работещите на трудов договор в страната. Всяко самоосигуряващо се лице може доброволно да се осигури за:

• болест – de Ziektewet-verzekering;
• неспособност за извършване на трудова дейност – de WIA- of WAO-verzekering;
• безработица – de WW-verzekering.

Доброволна осигуровка може да направите единствено в случаите, в които не сте задължен да се осигурявате (ако сте на трудов договор нямате право на доброволна осигуровка, понеже сте задължен да се осигурявате върху трудовото ви възнаграждение).

Постоянен линк към тази тема: https://www.bgstart.nl/bg/?p=351