Покупка на нов автомобил

Примерно изчисление при покупката на нова кола

Тук ще разгледаме един пример. Първо, трябва да се вземат в предвид няколко променливи:

  • Пазарната цена на новия автомобил: € 20.600
  • Годишните разходи, с изключение на бензина: € 2.000
  • Броя на частния пробег: 10.000км.
  • Броя на служебните километри: 30.000км
  • Приблизителния разход за гориво: € 4.000
  • Амортизацията (изчислява се върху покупната цена без ДДС-то): € 2.400
  • Данъчната ставка: 42%

Вариант 1. Колата е закупена на името на частното лице

Разходите, които ще имате ако купите колата като частно лице са покупната цена (€ 20.600) и годишните разходи за гориво. Освен това вие имате право на приспадане на разходи от печалбата от порядъка на € 5.700 (30.000 км * € 0,19 км.), с което спестявате около 42% данък: € 2.394.

Изминалите километри за преминаване на разстоянието от вашия дом до работното ви място също се броят за служебни.

Платеното ДДС върху бензина и другите разходи за колата можете да си ги поискате обратно, в зависимост от съотношението между броя на служебните километри и броя на общите километри, в случая около € 675: 30.000км. / 40.000км.* ± 900. Ако точното съотношение не се знае, то имате право да си върнете 75% от платеното ДДС, свързано с разходите по колата като поддръжка и ремонт например.

Общите годишни разходи възлизат на около € 2.931 (€ 4.000 + € 2.000- € 2.394 – € 675) и € 20.600 за покупката. Данъчното ви предимство, равно на разходите, които минават да служебни възлиза на € 2.394 + € 675 = € 3.069.

Вариант 2. Колата е закупена на името на фирмата

Ако колата е на името на фирмата, то вие имате право да си получите платеното ДДС обратно. Изчислява се върху покупната цена. Ако колата струва € 13.530 то ДДС-то е 19% или € 2.570, и ± € 900 ДДС-то върху годишните разходи (не върху всички разходи се удържа ДДС). Общите годишни разходи за фирмата са € 5.100 (€ 2.000 + € 4.000 – € 900) плюс амортизационните отчисления от около € 2.400.

За броя на частните километри се прави една изкуствена добавка от 25% върху каталожната стойност на колата € 5.150 (25% * € 20.600). Това е сума, която вие лично дължите на вашата фирма, тоест това е приход за фирмата ви, върху която ще плащате данъци. В каталожната стойност е включено платеното ДДС при покупката на автомобила, както и BPM.

Изключения! Ако колата ви не замърсява много околната среда, тоест ако е milieuvriendelijk то тогава се смята със 14% вместо с 25%. Ако служебната ви кола е над 15 годишна, то тогава каталожната цена във формулата се замества с пазарната цена в момента (dagwaarde).

Данъчното предимство в случая е в размер на € 987 (42% * (€ 5.100 +€ 2.400-€ 5.150)). Освен това фирмата ви е длъжна да плати 12% ДДС за километрите, карани за лични нужди. В този случай се използва следната формула (12% * 25% * € 20.600 = € 618 ДДС).

Освен това трябва да коригиране ДДС-то за частно ползване върху бензина и другите разходи (около € 200). По този начин данъчната ви изгода възлиза на € 1.069 (€ 900 + € 987 – € 618 – € 200) и еднократното възстановяване на данъка ДДС при покупката на превозното средство от € 2.570.

Grijs kenteken / bestelauto

Ако карате бус, с така наречения сив регистрационен номер, то важат същите правила, освен ако не е с една седалка. Важното е колата да става само за превоз на стоки! При колебание ви препоръчваме да си водите регистрация на километрите.

Заключение:

Поради големия брой на служебните километри, можете най-вероятно да спестите много пари като закупите автомобила като частно лице.

Ако карате под 500 километра на година за лични нужди, то тогава сте длъжни за водите подробна администрация на километрите, за да докажете че не е необходимо да плащате всяка година 25% върху пазарната, чисто новата цена на колата.

Предимството ако закупите колата на името на фирмата е, че можете да си възстановите ДДС-то обратно, но не бива да забравяте, че при евентуалната продажба на автомобила сте длъжни да платите пак ДДС.

Желателно е след като сте избрали един от двата метода, да го прилагате постоянно. Не може едната година така, другата иначе.

Ако вземете заем за покупката на автомобила от името на фирмата, то имате право и на приспадане на лихвените разходи за изплащането на заема от фирмата.

Ако колата се вземе на лизинг, то важат същите условия както и ако е купена на името на фирмата, тоест че трябва да може да докажете че не сте карали повече от 500 километра на година за лични нужди, ако това е така естествено. В противен случай, или ако не желаете да водите администрация на личните и служебните си километри, то се прилага гореописаната корекция, която води до приход за вашата фирма. Този приход никога не може да надвишава направените разходи за вашия автомобил!

Постоянен линк към тази тема: https://www.bgstart.nl/bg/?p=681