Детски добавки

Суми от 1 януари 2020 г.

Обезщетенията за деца винаги се изплащат в края на тримесечието.

Сума на дете на тримесечие:

Детска възраст  Сума  
0 до 5 години  € 221,49  
От 6 до 11 години  € 268,95  
От 12 до 17 години  € 316,41  

Доходите за вашето дете ще се увеличат, когато детето ви навърши 6 години и отново на 12 години.

Ако имате много допълнителни разходи за детето си, можете да се класирате за надбавка за деца с два пъти по-голяма от основната ставка. Например, ако вашето дете живее извън дома си поради образователни причини или поради болест. Или ако детето ви живее у дома, но се нуждае от допълнителни грижи.

Накратко обезщетение за деца

Обезщетението за деца е надбавка, която цели да ви помогне с разходите по грижата за вашето дете.

Размер на детските надбавки, когато детето ви пораства.
С порастването  на детето размерът на обезщетението за деца се променя два пъти. Има промяна и в правилата.

От кои деца можете да получите обезщетение за деца?

Можете да получите обезщетение за деца за:

 • собственото си дете
 • детето на вашия партньор или на бившия ви партньор
 • приемно дете
 • дете, за което се грижите, сякаш е ваше собствено дете

Ако имате ново бебе надбавката за вашето дете ще бъде € 221,49 на тримесечие. Обезщетенията за деца винаги се изплащат след края на съответното тримесечие.

Пример

Ако детето ви се е родило на 20 юни

ще получите обезщетение за деца от 3-то тримесечие (1 юли), но няма да получите първото плащане до началото на октомври

Когато детето ви навърши 3 години

Ако детето ви се нуждае от допълнителни грижи поради тежко заболяване или увреждане, можете да се възползвате от обезщетение за деца с два пъти основната ставка.

Това е възможно, ако детето ви:

 • е на 3 или над 3 години;
 • живее у дома;
 • получи положително мнение от Центъра за оценка на потребностите от грижи

Когато детето ви навърши 6 години

Размерът на обезщетенията за деца нараства. Ще получите € 268,95 на тримесечие.

Когато детето навърши 12 години

Размерът на обезщетенията за деца ще се покачи за последен път.

Ще получите € 316,41 на тримесечие.

Когато детето ви навърши 16 години

Ще проверим дали детето ви е в редовно образование. Това също трябва да доведе до квалификация за напускане на училище като диплома, равна на поне нидерландското хаво, vwo или mbo ниво 2.

Можете да получите обезщетение за дете, ако детето ви:

 • учи за придобиване на квалификация за напускане на училище
 • вече има квалификация за напускане на училище
 • не е на редовно образование поради болест или увреждане (детето ви има освобождаване)

Когато детето ви навърши 18 години

Обезщетението за вашето дете ще спре.

Но вашето дете може да е в състояние да получи:

 • студентско финансиране от Нидерландската служба за образование (DUO)
 • надбавка за училищно обучение от DUO
 • полза за здравеопазването от Belastingdienst (Нидерландската данъчна и митническа администрация)

Кога ще получите плащането на вашето първо дете?

Обезщетенията за деца се изплащат на всяко тримесечие след края на тримесечието. Плащанията се извършват през първата седмица на януари, април, юли и октомври. Датата на първото плащане зависи от това кога се е родило детето ви.

Как да поискате обезщетение за дете?

Обезщетенията за деца обикновено се изплащат автоматично, ако дететео ви е родено в Нидерландия, но понякога се налага да подадете запитване, ако идвате от жужбина. Това ще зависи от вашата ситуация.

Ако имате допълнителни въпроси или неясноти не се колебайте да ни потърсите и ние ще Ви съдействаме!

Права и задължения

Винаги докладвайте за промените навреме.

Ако има промяна в ситуацията, трябва да уведомите SVB в рамките на 4 седмици (6 седмици, ако живеете извън Нидерландия). За да избегнете глоба, трябва да спазвате правилата и да докладвате за промените навреме. Иначе рискувате директно да ви спрат помощите.

Промени, които не трябва да докладвате

Ако живеете в Нидерландия, общината (gemeente), където живеете, ще ни информира за следните промени. (Важно е да докладвате за тези промени в своята община навреме.)

 • Цялото ви семейство се премества на нов адрес в Нидерландия
 • Дете се ражда в Нидерландия
 • Осиновено е дете
 • Ти се ожениш
 • Влизате в регистрирано партньорство
 • Развеждате се
 • Някой получава ново гражданство
 • Член на вашето семейство в Нидерландия умира

Промени,които трябва да докладвате

 • Дете отива да живее извън дома ви
 • Дете отново започва да живее у дома с вас
 • Член на семейството извън Нидерландия умира (изпращайте и копие от свидетелството за смърт)
 • Вие се омъжвате извън Нидерландия
 • Вие сключвате регистрирано партньорство или подобно споразумение извън Нидерландия

Промяна на адреса

 • Един или повече членове на семейството се преместват на нов адрес
 • Вие и вашето семейство напускате Нидерландия, за да живеете в друга държава
 • Вие живеете извън Нидерландия и вие и семейството ви се премествате на нов адрес

Промяна в обезщетенията или надбавките, свързани с грижите по децата ви

 • Започвате да получавате помощ за прием
 • Започвате да получавате друго обезщетение или помощ за гледане на дете
 • Има промяна в друга надбавка или обезщетение, което получавате за гледане на дете

Промяна в попечителството

 • Вие получавате попечителство над детето си
 • Губите попечителство над детето си

Промяна в образованието на детето  Ви

Трябва само да ни информирате за следните промени в образованието на вашето дете, само ако детето ви е на 16 или 17 години и посещава частно училище или ходи на училище извън Нидерландия.

 • Детето ви спира да ходи на училище
 • Детето ви ходи на ново училище
 • Детето ви спира временно на училище (за по-малко от 6 месеца)
 • Детето ви е трябвало да спре образованието си поради болест или увреждане
 • Детето ви трябваше да спре образованието си за известно време заради болест или увреждане, но сега е готово да започне отново

Промени във финансовата издръжка

Сумата, която вие или вашият партньор поемате за подкрепата на дете, живеещо далеч от дома, ще се увеличава или намалява.

Оставате  с вашето дете

Ако детето ви живее далеч от дома, трябва да ни информирате дали вие и вашият партньор оставате с детето си 46 или повече дни на тримесечие. Дните, в които всеки родител посещава детето, се прибавят заедно. Това включва посещения, които започват през една четвърт и завършват през следващото тримесечие.

Лишаване от свобода или задържане

Вие или вашият партньор сте изпратени в затвора или център за задържане.

Пощенски адрес

Продължавате да живеете на същия адрес, но желаете да получавате публикация от нас на различен адрес. Имате нов пощенски адрес.

Работите в Нидерландия

Трябва да ни информирате дали вие или вашият партньор или бивш партньор:

 • живее извън Нидерландия и спира да работи в Нидерландия;
 • спира да работи в Нидерландия, а другият партньор продължава да работи извън Нидерландия или да получава обезщетение, което не е нидерладснко;
 • започва работа в Нидерландия, а другият партньор продължава да работи извън Нидерландия или да получава обезщетение, което не е нидерландско.

Ако живеете в Нидерландия и имате само турско гражданство, а детето ви живее в Турция, трябва да ни информирате дали вашата работа в Нидерландия спира. Въпреки това не е необходимо да докладвате за това, ако започнете да получавате обезщетение за болест по нидерландски език („ZW обезщетение“) или обезщетение за безработица („WW обезщетение“), когато спрете да работите.

Ако детето ви живее далеч от дома, трябва да ни информирате дали вие и вашият партньор оставате с детето си 46 или повече дни на тримесечие. Дните, в които всеки родител посещава детето, се прибавят заедно. Това включва посещения, които започват през една четвърт и завършват през следващото тримесечие.

Лишаване от свобода или задържане

Вие или вашият партньор сте изпратени в затвора или център за задържане.

Работите извън Нидерландия

Трябва да ни информирате дали вие или вашият партньор или бивш партньор:

 • започва работа извън Нидерландия
 • започва работа извън страната на пребиваване
 • спира работа извън Нидерландия
 • започва да получава обезщетение за нидерландски език

Ако детето ви живее в Турция и имате само турско гражданство, трябва да ни информирате дали вашето нидерландско обезщетение за болест („ZW обезщетение“) или обезщетение за безработица („ZW обезщетение“) спира.

Ако имате допълнителни въпроси или неясноти не се колебайте да ни потърсите и ние ще Ви съдействаме! Ще ни намерите на телефон 020-261 8989 и по имейл на info@bgstart.nl

https://www.svb.nl/nl/kinderbijslag/uw-zaken-online-regelen/u-wilt-iemand-machtigen

Постоянен линк към тази тема: https://www.bgstart.nl/bg/?p=1354