Счетоводни Услуги
 
Какво представлява М-билета? За Мигрантската декларация

Какво представлява М-билета? За Мигрантската декларация

Така нареченият M-билет е една от разновидностите на годишната данъчна декларация, използвана в Нидерландия. Този вид данъчна декларация се подава, ако лицето подаващо декларацията  не е живяло в Нидерландия през цялата календарна година.

За целите на данъчната декларация, дефиницията за „живял“ означава, че лицето, подаващо данъчната декларация, е било официално регистрирано в общинската администрация (GBA), през определен период от годината. Ако Вие сте дошли в Нидерландия през отчетната година или обратно, премествате се от Нидерландия в друга държава през отчетната година за постоянно пребиваване, тогава в тези случаи трябва да подадете данъчна декларация под формата на М-билет.

Ако сте били в Нидерландия временно като турист или имате туристическа виза изобщо не се изисква да подавате данъчна декларация и не сте местен данъкоплатец.

Ако сте данъкоплатец пребиваващ в Нидерландия веднъж годишно, трябва да подадете данъчна декларация.

За да подадете данъчна декларация, трябва да попълните подходящия хартиен формуляр и да го изпратите до данъчната служба. Ние като счетоводна кантора подаваме декларациите дигитално с помощта на софтуерен пакет.

Откъде мога да получа формуляра за M-билет?

Има няколко варианта за заявяване и попълване на данъчната декларация M-билет: Можете да поръчате този формуляр, като се обадите в данъчната служба на телефон 0800-0543. Формулярът ще бъде изпратен на домашния ви адрес регистран при получаване на вашия BSN номер до 8 седмици, но обикновено това става много по-бързо.

Ако не ви се чака 8 седмици обърнете се към нас.Ние можем да ви съдействаме за тази услуга. Потърсете ни и ние ще ви помогнем с попълването и подаването на декларацията ви.

Трябва ли да подам данъчна декларация М-билет и защо?

Задължението за подаване на декларация обикновено се определя след получаване на писмо-покана от данъчната служба. Те определят кой формуляр трябва да бъден попълнен – M-билет, C-билет, P-билет или W- билет.

Обикновено тези писма покани се изпращат от данъчната служба през февруари месец. Тя ги изпраща на хора, които според данъчните власти трябва да платят нещо или които са получили авансово изплатени данъци. Ако не сте получили писмо от данъчната служба с поканата да си декларирате данъка преди 1 април на текущата година, това означава, че според мнението им не дължите данъци. Въпреки това в случая ситуацията с мигрантската годишна данъчна декларация е различна.

Повечето емигранти по правило имат право на възстановяване на част от данъците, платени в годината на пристигането или заминаването си. Затова е препоръчително да помислите за подаването на този формуляр, без да чакате кореспонденция от данъчната служба. Когато вие имате да получавате данъци, те просто нямат интерес да ви информират.

Аз нямам доходи през отчетната година, трябва ли да подам мигрантска декларация?

При липса на доходи не се изисква да подавате данъчна декларация. Ако обаче имате работещ партньор, който плаща данъци, има вероятност да имате право на така нареченото възстановяване на данъци за неработещ партньор. В тази връзка препоръчваме да поръчате поне пробно изчисление на данъка.

Какъв е крайният срок за подаване на M-билета?

Тъй като М-билета не е стандартен формуляр за данъчна декларация, за него не важат стандартните срокове за подаване. В случай, че получите хартиен формуляр от данъчната служба, то срокът за подаване на декларацията ще бъде отпечатан в самия формуляр.

Предимството от попълването на М-билета с помощта на счетоводител води до значително увеличаване на крайния срок за подаване на декларацията, по-конкретно до пет години след края на отчетната година. Изненадващо – но е така! В същото време можете да поискате възстановяване на данък за неработещ партньор за 2015 г. до 31 декември 2020 г.Условието за това е вие да имате минимално€ 6.500 евро облагаем годишен доход.

Кой е най-добрият начин за подаване на данъчна декларация (отделно или с партньор)?

Формулярът М-билет се попълва индивидуално за всеки човек. Освен това, ако има партньор, неговите данни също се вземат предвид при изчисляване на данъците. Съответно е по-целесъобразно да се попълнят и двата формуляра за партньори наведнъж.

Кога ще получим резултата от подадената декларация?

Както показва практиката, данъчната служба рядко се вписва в собствените си срокове за обработка на декларация в рамките на 3 месеца. Получаването на резултати варира от осем седмици до три години.

Какво още ви е необходимо за подаване на данъчната декларация чрез счетоводна къща БГ Старт ?

Изпратете ни кратък имейл и ние ще ви пратим подробно имейл с инструкции.

Не получих писмо-покана за подаване на декларация, струва ли си да подавам декларация?

Ако сте работили в Нидерландия само част от календарната година, най-вероятно подаването на данъчната ви декларация ще доведе до възстановяване на данък. Сумата може да възлиза на няколко хиляди евро. Това се дължи на факта, че всички програми за заплати в Нидерландия правят изчисления въз основа на цялостния годишния доход.

Колкото по-малко месеци сте работили през данъчната календарна година, толкова по-голяма е сумата,която ще ви възстановят.

Ако все още имате въпроси относно мигрантската декларация или имате други въпроси, свързани с данъчните закони в Нидерландия, не се колебайте да се свържете с нас на info@bgstart.nl