Необходими документи за запитване за детски помощи

1. Данни за майката и бащата:

– Трите имена

– Адресна регистрация

– Дата на раждане

– Акт за раждане на родителите преведени и заверени с апостил (или многоезичен акт за раждане)

– BSN номера

– Удостоверение за постоянен адрес на родителите/не по стари от 6 месеца/

– От кога сте регистрирани на адрес в Холандия, точната дата?

– Като самонаето лице ли работите в Холандия и от коя дата?

– От коя дата детето живее на вашия адрес?

– Регистрирани ли са и други хора на адреса и ако да, едно домакинство ли сте?

– Акт за сключен брак (документ за семейно положение)

– Имате ли предишен брак?

– Пребивавали ли сте преди регистрацията си (през изминалите 5 години) на територията на Холандия? Ако да, посочете точните дати на влизане и излизане от територията на Холандия.

– Плащате ли издръжка за деца, които не живеят при вас?

– Друг път получавали ли сте детски помощи от България, ако да, от коя дата точно и от коя институция?

– Някой друг получавал ли е помощи за вашето дете, ако да, от друга институция?

– Ако получавате детски помощи от България трябва да представите решението на институцията, която е отпуснала тези помощи, от което да става ясно кой е получавал помощите, в какъв размер са били и за кой период от време сте ги получавали.

– През периода на престоя си в Холандия работихте ли в друга страна?

– Моля поосечете номера на банковата сметка, по която искате да ви бъдат изплатени детските добавки.

– Моля посочете телефонен номер за контакт.

В случай че вашето семейство живее в България

– Трябва да докажете че имате контакт с тях и колко често е този контакт

– Колко често посещавате семейството си в България (трябва да представите някакъв отрязък от самолетен билет)

– Трябва да докажете, че превеждате минимално около 450 евро на дете на тримесечие по банков път. Насрещната страна, вашата съпруга или роднина, който се грижи за децата ви също трябва да може да докаже, че е изхарчил сумите за издръжката на децата. Парите не бива да стоят по сметката, като спестовни.

2. Данни за детето

– Трите имена

– Адресна регистрация (дата)

– BSN

– Дата на раждане

– Акт за раждане на децата преведени и заверени с апостил (или многоезичен акт за раждане)

– Адрес на който пребивава детето ви в България и адрес на човека или институцията, която се грижи за него.

Постоянен линк към тази тема: https://www.bgstart.nl/bg/?p=1903