Счетоводни Услуги
 
Отваряне на онлайн магазин

Отваряне на онлайн магазин

Броят на онлайн магазините в Нидерландия се увеличава с бързи темпове в последните години. Корона кризата допълнително ускори този процес и преориентира много стартиращи и вече съществуващи бизнеси да се насочат към този начин на продажби. Независимо дали става дума за стоки или услуги, в сегашната ситуация потребителят поръчва повече онлайн, отколкото когато и да било преди. Вече са налични доста добри платформи на приемливи цени, с които много бързо можете да си направите (още един) онлайн магазин. Но кои са особеностите, които трябва да вземете предвид, когато решите да отворите онлайн магазин?

Хоби или бизнес?

Кога онлайн магазинът се превръща от хоби в бизнес? Търговската камара и Данъчната служба са наложили няколко критерии за бизнес. Важни аспекти тук са предприемаческия риск, печалбата, инвестициите, броят клиенти и дългосрочната визия.

Вписване в Търговската камара

Съгласно закона Вие имате бизнес, ако в качеството си на самонаето лице продавате стоки или услуги на трети лица с цел печалба. Това звучи доста просто, но на практика често е трудно да определим дали трябва да регистрираме фирмата си. Търговската камара е наложила три критерия за вписване и за получаване на фирмен номер:

  • продавате стоки и/или услуги чрез онлайн магазин и сами определяте как да става това
  • за това получавате повече от символично възнаграждение. Търговията Ви носи печалба или поне е достатъчна, за да покрива разходите Ви.
  • Вие сте част от (нормалния) икономически климат. Рекламирате онлайн магазина си и редовно продавате стоки или услуги.

Ако отговаряте на тези критерии, регистрирайте онлайн магазина си в Търговската камара. Ако не сте сигурни, свържете се с Търговската камара на телефон 0800-2117.

Съвет! Ако продавате стоки на онлайн платформи като Bol.com, Marktplaats, Amazon, AliExpress, eBay и т.н., в повечето случаи ще Ви трябва фирмен номер.

Данък върху доходите и ДДС

Данъчната служба преценява дали сте предприемач, който да се облага с данък върху доходите и дали сте данъчнозадължено лице по ЗДДС. Тук можете да проверите дали Вашите доходи се считат за „печалба от фирмена дейност“. Уведомете се дали можете да се възползвате от различните данъчни облекчения, като например: облекчение за предприемачи, облекчение за малки и средни предприятия, различните помощни програми за стартиращи предприемачи и данъчното облекчение за малки инвестиции.

С ДДС нещата стоят по друг начин. Прочетете какво е важно за Данъчната служба и какво означава това за Вас.

Специфични правила

За онлайн магазините са в сила специфични правила. На сайта на институцията „Потребител и пазар“ ще намерите най-важните правила за онлайн магазини. Там ще намерите и конкретни примери за това какво е разрешено и какво не. Помислете за следните неща:

  • Трябва да е ясно от кого купуват клиентите и как могат да се свържат с Вас.
  • Трябва ясно да посочите какво предлагате, на каква цена, както и евентуалните допълнителни разходи
  • Клиентите трябва да знаят дали поръчката им ще бъде доставена, как могат да платят и какво предлагате, ако не са доволни.
  • Потребителите на онлайн магазините имат законово право на отказ от поръчката си. Това трябва много ясно да е обяснено на клиента преди да поръча.
  • Разяснете как протича процедурата на поръчване. Уточнете какво може и какво не, за да насърчите клиента да закупи допълнителни стоки или услуги.
  • Какво трябва да посочите в потвърждението за поръчката и в каква форма трябва да изпратите тази информация?
  • Същите правила ли важат за чуждестранните клиенти, както за нидерландските?

Логистика

Често новите онлайн магазини сами осигуряват дистрибуцията на стоките си. Складът, в който съхранявате стоките и откъдето ги изпращате на клиентите, трябва да отговаря на изискванията на градоустройствения план и на разрешително за строеж на общината. Градоустройственият план е наличен онлайн, можете да го поискате и от общината. Ако искате да си построите склада, да го преустроите или да го съборите или плановете Ви променят преназначението на имота, трябва да получите разрешително за строеж. С това разрешително сте сигурни, че отговаряте на екологичните, противопожарните и евентуалните допълнителни изисквания за поставяне на реклама на фирмения имот.

С увеличаването на броя на поръчките бихте могли да възложите (част от) дистрибуцията на външен изпълнител. Две често срещани форми на дистрибуция са т.нар. „дропшипинг“ и „възлагане на външен изпълнител“.

Дропшипинг

Дропшипингът е възможност да продавате онлайн без да имате стока. Клиентът поръчва стоките от Вашия онлайн магазин, Вие ги поръчвате при доставчиците и те ги изпращат направо на клиента. Предимствата на този метод е, че не държите стока на склад и не поемате рискове за закупуване на стока.

Възлагане на външен изпълнител (Fulfilment)

При този метод целият логистичен процес се възлага на външна фирма. Тя урежда стоковите запаси, обработката на поръчките, изпращането и отчетността. Вашите доставчици изпращат стоката направо до тази фирма, тя ги проверява и ги складира. Поръчките се вземат от Вашия онлайн магазини и се подготвят за изпращане. Нямате грижи за опаковъчни материали, таксуване на пратката и т.н. и се възползвате от ниски транспортни разходи (тези фирми ползват големи отстъпки от куриерските фирми, тъй като изпращат много пратки).

От фирмата периодично получавате отчети за стоковата наличност, броя изпратени пратки, броя върнати пратки, както и финансова справка. По този начин можете да следите какво се случва с логистиката.

Поискайте сертификат за качество за онлайн магазина си

Чрез Thuiswinkel.orgKeurmerk.info и Qshops.org можете да поискате сертификат за качество и да свалите примерни общи условия. Така клиентите ще имат гаранция, че пазаруването при Вас е безопасно, както и че отговаряте на строгите законодателни и регулаторни изисквания, гарантирате безопасни начини за плащане, честна обработка на оплакванията и финансова стабилност. Ако имате такъв сертификат, можете да се обърнете към издаващата организация за съвет, проучване на пазара и информация за най-новите тенденции в областта на онлайн търговията. Ако онлайн магазинът Ви продава на клиенти в Европа, те ще очакват, че най-малкото ще изпълните изискванията, наложени в съответната държава. Например в Германия са в сила по-строги правила за „колофон“, отколкото ние в Нидерландия сме свикнали.

Чуждестранните клиенти имат доверие в сертификати за качество, които са приложими в техните държави.

Актуална информация за правилата за онлайн магазини в Нидерландия ще намерите на сайта на институцията „Потребител и пазар“. На сайта „Вашата Европа“ ще намерите и допълнителна информация относно законодателството за онлайн търговия в ЕС.

Внимание! От 12 юли 2020 г. са в сила нови правила за продажба чрез онлайн платформи. Това законодателство има за цел да даде повече сигурност на предприемачите.

Онлайн магазин в къщи

Можете да поддържате онлайн магазина си, сайта си и профилите си в социалните мрежи отвсякъде – от в къщи, от офиса и дори когато сте на път. Ако уреждате логистиката от в къщи, обърнете внимание на следните неща:

Градоустройствен план и разрешително за промяна на предназначението на имота

Проверете дали плановете Ви не са в разрез с градоустройствения план. Ако всичко там е точно, достатъчно е да декларирате, че фирмата Ви оперира от домашния Ви адрес. Някои общини изискват да имате разрешително за промяна на предназначението на имота за търговска дейност. За онлайн магазин в къщи принципно не се налага промяна на градоустройствения план.

Ако онлайн магазинът ви в къщи е в разрез с градоустройствения план, можете да поискате разрешително за строеж. В повечето случаи не си заслужава да се променя градоустройствения план на общината заради онлайн магазин в къщи.

Собственик или наемател на жилището?

Проверете в договора си за ипотечния заем или в договора за наем дали можете да използвате имота за фирмени нужди. Ако е необходимо, свържете се с банката или наемодателя, за да обсъдите какви са възможностите.

Не забравяйте и застраховките – застраховката на имуществото е лична застраховка и покрива личното имущество в имота. Тя обаче не покрива щети по фирмени средства и работни помещения. Така че най-вероятно ще трябва да разширите обхвата на сегашните си застраховки.

Приспадане на част от разходите по жилището за фирмени цели?

Ако използвате (част от) жилището за фирмени цели и ако има възможност да го разделите на фирмена част и част за живеене, някои от разходите по склада или офиса се приспадат за данъчни цели. С помощния инструмент „Работно място в къщи“ на Данъчната служба можете да видите кои точно разходи са признати и кои не. Например разходи за електроенергия или поддръжка.

Общи условия

Строго е препоръчително да използвате общи условия. Те указват на клиента какви са неговите права и задължения. Общите условия могат и да намалят Вашите рискове като предприемач. За онлайн магазините са в сила специфични правила, като например да предоставите на клиента време за размисъл, право да върне закупената стока, процедура по връщане на стоките, изключения за връщане и транспортни разходи.

Съвет! Ако вече имате физически магазин и там имате общи условия, променете ги или използвайте втора версия за продажбите си онлайн.

Работа на непълен работен ден Можете да започнете работа с онлайн магазин паралелно с друга работа. Това има своите предимства и недостатъци: имате финансова сигурност, но времето Ви еограничено. Проверете дали във Вашия случай е разрешено да извършвате допълнителна дейност към работата, която имате. При съмнение се консултирайте с работодателя си или с институцията, която Ви изплаща обезщетения.

Измами

Онлайн магазините са честа мишена на измамници. Те използват всякакви начини, за да окрадат онлайн магазините или техните клиенти – с фалшиви магазини, фалшива фирмена самоличност, хакване на клиентски профили, скимиране и т.н. Така че вземете необходимите мерки за предпазване от киберпрестъпници и измами с плащане.

Да започнете по време на Корона кризата

Ако наред с продажбите във физическия магазин виждате възможности за продажби онлайн или пък се подготвяте да започнете нов бизнес в сферата на онлайн търговията, нека Корона кризата да не бъде пречка на плановете Ви.

Може да се наложи да преразгледате целевата си група или дейността си и да ги пригодите за нуждите и възможностите на сегашното време. Или пък искате да започнете с по-малко рискове и разходи.

За повече информация можете да се обърнете към „Корона“-гишето или прочетете „Често задаваните въпроси за Корона вируса“.

Ако търсите детайлна справка с всички точки, прегледайте плана „Отваряне на нов онлайн магазин“.

Източник: https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/bedrijf-starten/een-webshop-starten/een-webwinkel-starten/