Счетоводни Услуги
 
Данък общ доход

Данък общ доход

ДОД се плаща от всички хора. И докато при трудов договор данъкът върху дохода пряко зависи от договорената работна заплата при независимият предприемач има известна свобода, както и риск. В този случай съветите на един добър счетоводител и прецизно водене на фирмената администрация могат значително да намалят облагаемият доход. Данък общ доход (Inkomstenbelasting) се плаща в края на годината и се начислява върху крайната печалба.

Всеки, който живее в Нидерландия и тези, които не живеят, но получават доходи от Нидерландия са обект на т.нар. inkomstenbelasting или с други думи данък върху дохода.

Някои от вас вече са се сблъскали с холандската данъчна система, други не са, но им предстой, след като са избрали Нидерландия за страна, в която да живеят. Написаното по-долу е за тези, които се интересуват да научат нещо ново или нещо в повече по проблема данъци.

Данъкът върху дохода в Нидерландия се дължи заедно със социалните осигуровки. Данъчната година започва на 1 януари и завършва на 31 декември. Данъчните декларации се подават от 1 януари до 1 май на следващата година. Ако ползвате услугите на счетоводител, в повечето случаи получавате две години отсрочка за подаването на годишната декларация.

Доходите в Нидерландия се разделят на три групи, познати като:

  • Поле 1 (Box 1) – доходи от работа и заплата, възнаграждения за положен труд, облагаемата печалба от собствен бизнес и др.
  • Поле 2 (Box 2) – доходи от дружествено участие, доходи от дивиденти
  • Поле 3 (Box 3) – доходи от спестявания и влогове, доходи от инвестиции (включително в недвижими имоти)

За тези три вида облагаеми доходи важат три вида отделни тарифи.

Доходите в Box 1 се облагат по следните данъчни ставки (скали)


Скала 2021гОблагаем доходТарифна ставка в %
1До € 68.50737,10%
2От € 68.507 и нагоре49,50%
Скала 2020гОблагаем доходТарифна ставка в %
1До € 68.50837,35%
2От € 68.508 и нагоре49,50%
Скала 2019гОблагаем доходТарифна ставка в %
1до € 20.385436,65%
2от € 20.385 до € 34.30038,10%
3от € 34.301 до € 68.50838,10%
4от € 68.508 на горе51,75%

Посочените тарифи важат за хората под 67 години, пенсионната възраст, за хората над 67 години тарифните ставки са малко по-ниски.

Данъкът върху доходите от трудови правоотношения се дължи от работника или служителя, но се определя, удържа и внася в бюджета от работодателя.

Доходите в Поле 2 (Box 2) се облагаха с 25% данък през 2018 и 2019г. Това са доходи от дялово участие. От 2020 те се облагат с 26,25%, а от 2021г с 26,90%.

В Поле 3 (Box 3) са включени доходите от лихви, от спестявания, наеми и други инвестиции в недвижимо имущество. Тарифната ставка през 2019 и 2020 тук беше 30%. От 2021г тя става 31%.