Не отговаряте на изискванията за получаване на държавни помощи, какво да правите?

Какво да правите, ако не отговаряте на изискванията за получаване на държавни помощи, но в същото време не разполагате с достатъчно средства, за да продължите работата на фирмата си? Има и други възможности.

схемата за оказване на съдействие на самонаети лица (BBZ)

Наредбата за оказване на съдействие на самонаети лица (Bbz) има за цел да позволи на самонаетите лица също да получават социални помощи. Благодарение на тази наредба можете временно да разчитате на обезщетения, докато сте в състояние сами да покривате разходите си. Имате право на обезщетение по тази наредба, ако сте регистриран като самонаето лице, което временно изпитва финансови проблеми или ако сте стартиращо самонаето лице. Наред с това тази наредба оказва помощ на по-опитните самонаети лица, чиято фирма не е рентабилна или ако пък искате да прекратите фирмата си.

Внимание: заявлението за получаване на обезщетение по наредбата за оказване на съдействие на самонаети лица се подава в общината по местоживеене. Това е отделно от временната мярка за самонаети предприемачи (Tozo). Повече информация за наредбата Bbz ще намерите тук.

преориентиране от фирма към работа по трудово правоотношение и обратно

Какво да правите, ако в момента фирмата ви не работи добре, но сте сигурни, че има възможности за развитие? Колебаете се дали да започнете самостоятелен бизнес в друга сфера, по друг начин? Дали пък не е по-добре да си потърсите работа на трудово правоотношение?

Ако искате да подобрите квалификацията си или да се преквалифицирате, но не знаете откъде да започнете, може би е добра идея да се обърнете към професионален консултант, който да ви окаже нужното съдействие. Той ще ви помогне да определите какви са възможностите ви на пазара на труда, както и да ви съдейства при вашата (пре)квалификация, като ви дава ценни съвети.

Благодарение на субсидията „Нидерландия продължава да се учи“ (‘NL leert door’) обучаващите експерти са в състояние да предложат безплатно учебни пакети, абонаменти, курсове и обучения и на самонаети лица без персонал.

Повече информация за тази субсидия ще намерите тук

ЗАКРИВАНЕ НА ФИРМАТА

Никога не е приятно да закривате фирмата си, още повече, когато кризата с Корона вируса ви е накарала да вземете такова тежко решение. Понякога обаче няма друг начин и трябва да прекратите бизнеса си. Тук ще намерите полезна информация за нещата, които трябва да имате предвид, ако решите да закривате фирмата си.

ФАКТОРИНГ

Някои самонаети лица без персонал са на мнение, че факторингът е много полезен за тях, още повече с оглед на сегашната ситуация. Какво означава факторинг? Това е процес, при който „продавате“ вземането си по вашата фактура на друга страна. Веднага след като бъдете одобрен, ще получите плащането по фактурата си, като факторинговото дружество ще удържи от плащането своето възнаграждение (няколко процента, в зависимост от срока за плащане). Това е полезен инструмент, ако имате нужда от бърза ликвидност на вземанията си. Кризата принуди много възложители да удължат сроковете за плащане. Факторингът е възможно решение в такава ситуация. Тази възможност е само за фактури между търговски възложители и за „приключени дейности“ (когато работите вече са извършени).

СХЕМА ЗА ВРЕМЕННО СПИРАНЕ (TIME OUT ARRANGEMENT)

От 1 януари 2021 г. влиза в сила и т.нар. схема за временно спиране (Time Out Arrangement). Тази схема предлага на предприемачите съдействие при временното спиране на бизнеса им, докато кризата премине. През това време можете да започнете работа по трудово правоотношение, докато ситуацията се подобри. Тук ще намерите повече информация.

Източник: https://www.zzp-nederland.nl/corona/je-komt-niet-in-aanmerking-wat-nu

Постоянен линк към тази тема: https://www.bgstart.nl/bg/?p=2222