Счетоводни Услуги
 
Имам ли право на социално жилище под наем от жилищна корпорация

Имам ли право на социално жилище под наем от жилищна корпорация

За да бъдете одобрен за социално жилище под наем от жилищна корпорация, трябва да отговаряте на определени условия. Едно от тях е да се запишете към жилищна корпорация. От своя страна жилищната корпорация може да поставя условия по отношение на Вашите доходи или по отношение на големината на семейството Ви. Вашето семейство може да бъде например прекалено голямо или прекалено малко, за да живее в къща.

Как да намерите социално жилище под наем

В този видеоклип е разяснено как да намерите социално жилище под наем

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning-zoeken/vraag-en-antwoord/wanneer-kom-ik-in-aanmerking-voor-een-sociale-huurwoning

Условия за кандидатстване за социално жилище под наем от жилищна кооперация:

  • Да сте регистриран към жилищна кооперация

Трябва да сте регистриран към жилищна кооперация или към друга организация, която предоставя социални жилища под наем. Попитайте във Вашата община кои точно са тези организации.

  • Подаване на заявление за жилищно разрешително

Някои общини изискват да имате жилищно разрешително. То се издава от общинната.

  • Да отговаряте на изискванията на жилищната корпорация

Жилищната корпорация може да поставя условия по отношение на Вашите доходи или по отношение на големината на семейството Ви.

Таван за доходите при социален наем

Жилищните корпорации са тези, които определят дали имате право на социално жилище под наем или не. При своята преценка не вземат предвид Вашите (общи) доходи. Тяхната цел е да предоставят освободилите се жилища на семейства с ниски (средни) доходи. По-долу ще намерите и справка с доходите. Вашите общи включват:

  • доходи от работа и жилище;
  • доходи от дивиденти и акции/дялове;
  • доходи от инвестиции и спестявания.

Жилищната корпорация ще изисква от Вас документи, въз основа на които да определи какви са Вашите доходи.

Трябва да носите тези документи със себе си, когато посещавате жилището. Жилищната корпорация може да ги поиска и по друго време.

Наличните жилища към съответната жилищна корпорация са определящи при решението на корпорацията дали ще Ви бъде отпуснато жилище или не. При разпределянето на социалните жилища, жилищната корпорация следва следните принципи:

разпределение на социални жилища под наем
Годишна наличност на социални жилища под наем от жилищните корпорация За наематели с доходи (2021)
Най-малко 80% До 40.024 евро вкл.
Най-много 10% Над 40.024 евро, до 44.655 евро вкл.
Най-много 10% Над 44.655 евро

Внимание: от 1 януари 2022 г. жилищните корпорации ще вземат предвид и състава на семейството Ви, като разпределението на свободните социални жилища под наем ще става по последните критерии:

разпределение на социални жилища под наем от 1 януари 2022 г.
Годишна наличност на социални жилища под наем от жилищните корпорация За наематели с доходи (2021)
Най-малко 85% Едночленни домакинства с доходи до 40.024 евро вкл.

Многочленни домакинства с доходи до 44.196 вкл.

Най-малко 15% Над 40.024 евро

Ако искате да разберете дали отговаряте на условията за получаване на социално жилище под наем, свържете се с жилищната корпорация.

Лица с предимство при получаване на социално жилище под наем

В някои случаи определени кандидати за социално жилище под наем могат да се ползват с предимство. Ако и Вашият случай е такъв, трябва да поискате от общината да Ви издаде удостоверение за спешна нужда. Някои общини наричат този документ удостоверение за предимство.

Не отговаряте на условията за получаване на социално жилище под наем

Ако не отговаряте на условията за получаване на социално жилище под наем, можете да направите следното:

  • Ако за 2021 г. доходите Ви надвишават 40.024 евро, също има възможност да получите социално жилище под наем от жилищната корпорация. Всяка година жилищните корпорации предоставят 20% от освободилите се жилища на семейства с по-високи доходи. За повече информация разгледайте горната таблица.

Вероятността Ви за успех, ако имате по-високи доходи и искате да наемете социално жилище, зависи от наличните жилища при съответната жилищна корпорация.

  • Ако не успеете при някоя жилищна корпорация, можете винаги да се свържете и с друга.

  • Търсете социално жилище под наем от частни наемодатели. Това може да е брокер. Частните наемодатели не са длъжни да се съобразяват с установените граници за доходи, тези граници важат само за жилищните корпорации.

  • Търсете жилище под наем на свободния сектор. Това са жилища с месечен наем над 752,33 евро. Тази граница важи за 2021 г. Можете да намерите жилища от свободния сектор не само при жилищната корпорация, а и при частни наемодатели (понякога чрез брокер).

Лична справка с информация при търсенето на социално жилище под наем

Търсенето на жилище под наем е свързано с много формалности. Ако искате да научите какви са точно те във Вашия случай и на какво имате право, отговорете на няколко въпроса за наемането на жилище и ще Ви направим лична справка.

[siteorigin_widget class=“Graphene_Sidebar“][/siteorigin_widget]